Исхак Раззаков атындагы Кыргыз мамлекеттик техникалык университети

Турдукулова Альбина Кубанычбековна


Турдукулова Альбина Кубанычбековна
улук окутуучу

Билими: Жогорку, Ж.Баласагын атындагы Кыргыз  Улуттук Университети, бакалвр (2011)

Ж.Баласагын атындагы Кыргыз  Улуттук Университети, магитсратура (2013)

Иш тажрыйбасы: 7 жыл.

Берген сабактары: Маалымат коопсуздугу, маалыматтык системдердин 

                                   туруктуулугун жана маалыматты коргоо,

                                   Информатика,

                                   Маалыматтык тестөөлөр,

                                   Полиграфиядагы маалыматтык тестөөлөр,

                                   Полиграфиядагы цанариптик тестөөлөр.