Исхак Раззаков атындагы Кыргыз мамлекеттик техникалык университети

Филиалдын Окумуштуулар кеңеши


КБФ Илимий кеңешинин 2020-2021-окуу жылына иш планы

2020-жылдын 26-августунда Филиалдын Илимий кеңешинин отурумунда бекитилген, N1 протокол

Отурумдун күнү

Өткөрүү убактысы

Күн тартиби

август

26.08.2020

15:00

ауд. 48

zoom: 6338660774

кирүү коду 520649

Күн тартиби шилтемеде

сентябрь

23.09.2020

15:00

ауд. 48

zoom: 6338660774

кирүү коду 520649

Күн тартиби шилтемеде

октябрь

21.10.2020

15:00

ауд. 48

zoom: 6338660774

кирүү коду 520649

Күн тартиби шилтемеде

ноябрь

18.11.2020

15:00

ауд. 48

zoom: 6338660774

кирүү коду 520649

Күн тартиби шилтемеде

декабрь

23.12.2020

15:00

ауд. 48

zoom: 6338660774

кирүү коду 520649

Күн тартиби шилтемеде

январь

20.01.2021

15:00

ауд. 48

zoom: 6338660774

кирүү коду 520649

Күн тартиби шилтемеде

февраль

17.02.2021

15:00

ауд. 48

zoom: 6338660774

кирүү коду 520649

Күн тартиби шилтемеде

март

24.03.2021

15:00

ауд. 48

zoom: 6338660774

кирүү коду 520649

Күн тартиби шилтемеде

апрель

21.04.2021

15:00

ауд. 48

zoom: 6338660774

кирүү коду 520649

Күн тартиби шилтемеде

май

19.05.2021

15:00

ауд. 48

zoom: 6338660774

кирүү коду 520649

Күн тартиби шилтемеде

июнь

23.06.2021

15:00

ауд. 48

zoom: 6338660774

кирүү коду 520649

Күн тартиби шилтемеде