Исхак Раззаков атындагы Кыргыз мамлекеттик техникалык университети

Окумуштуу катчы


Таштобаева Бурул Эшимбековна
Окумуштуу

Билими: жогорку

— 1984-1989 жж. ТИТЛП (Ташкент ш.). «Тигүү буюмдарын конструкциялоо» адистиги. Квалификациясы – инженер-конструктор.
— 1995-1998 жж. СПбГУТД (Санкт-Петербург ш.) күндүзгү формада аспирантура
— 1998 ж.- техника илимдеринин кандидаты. 05.19.04 — Тигүү буюмдарынын технологиясы» адистиги
— 2000 ж.  — «Технология» адистиги боюнча доцент

— 2017 ж.  — «Технология» адистиги боюнча профессор

Эмгек ишмердүүлүгү:

2012 жылдын ущул убакка чейин—И.Раззаков атындагы КМТУнун окумуштуу катчысы
2007-2012 жж. — И.Раззаков атындагы КМТУнун билимдин сапатын башкаруу боюнча Департаменттин директору
2005-2012 жж. – билимдин сапатынын менеджменти бөлүмүнүн башчысы
2000 — 2005 жж. – «Тигүү буюмдарынын технологиясы» кафедрасынын доценти
1990 — 2000 гг. – «Тигүү буюмдарынын технологиясы» кафедрасынын ага окутуучусу
1989-1990 гг. — Республикалык Мода борборунун (Бишкек ш.) 5 разряддагы конструктору

Сыйлыктары: 
И.Раззаков атындагы КМТУнун Ардак грамоталары
КР Билим жана илим Министрлигинин  Ардак  грамотасы
КР Билим жана илим Министрлигинин «Билим берүүнүн мыктысы» сыйлыгы

Эл аралык долбоорлордо катышуусу:
2006 – 2007 жж. — ТЕМПУС-ТАСИС, «Передача моделей управления качеством в функции и процессы КГТУ им. И.Раззакова», жумушчу топтун мүчөсү
2012 -2015 жж. — ТЕМПУС,   «QUADRIGA: Квалификационные рамки в Центральной Азии: Болонские принципы и региональная координация» , улуттук координатор

Билим жана илим Министрлигинин долбоорлорунда катышуусу :
2007 ж.- «Разработка информационной системы «Офис Регистратор»»
2008 ж. — «Разработка системы менеджмента качества вуза»
2010 ж. — ««Научно-методические основы и организационно-экономические механизмы обеспечения доступности качественного высшего инженерного образования»

Илимий-изилдөө иштери:
Аспиранттардын жана магистранттардын илимий иштери боюнча жетекчилик.
Эл аралык жана республикалык илимий-практикалык жана илимий-техникалык конференцияларда, семинарларда катышуулар.
100дөн ашык илимий жана окуу-методикалык иштердин автору.


Телефон: +996 0772 33-15-22

Кабинет: 1/276

e-mail: bet75kstu@kstu.kg