Исхак Раззаков атындагы Кыргыз мамлекеттик техникалык университети

Жеңил өнөр жай буюмдарынын технологиясы


“Жеңил өнөр жай буюмдарынын технологиясы” кафедрасы жеңил өнөр жай үчүн  профилдештирилген адистерди төмөнкү багыт боюнча чыгарат:

740700 “Жеңил өнөр жай буюмдарынын конструкциялоо жана анын технологиясы” (академиялык даража –“бакалавр, магистр”) багытындагы бакалаврларды чыгаруу боюнча, профилдер:

Бакалаврлар күндүзгү жана сырттан окутуу боюнча окуу бөлүмдүрү, профилдери:

- Тигүү буюмдарын конструкциялоо; 

- Тигүү буюмдарынын технологиясы;

- Текстиль жана булгаарынын  технологиясы.

Төмөнкү программалар боюнча магистрлер:

- Тигүү буюмдарын конструкциялоо; 

- Тигүү буюмдарынын технологиясы.

Кафедранын профессордук-окутуучулук курамы жогорку профессионалдуу окутуучулардан турат, алар жакынкы жана алыскы чет мамлекеттердин (Узбекистан, Казахстан, Германия, Россия) алдыңкы окуу жайларында, илимий-изилдөө мекемелеринде даярдоо жана кайра даярдоодон өтүшкөн.

Кафедранын биринчи кезектеги милдети - рыноктогу мамилелери жана алдыңкы технологиялар шартында, жеңил өнөр жайын сапаттуу жаңы деңгээлге көтөрүү, текстиль жана тигүү өндүрүшү жаатында жогорку квалификациялуу адистерди даярдоодо өз салымын кошуу.

Кошумча кесиптик билим берүү программалары, Кыргыз Республикасында сооданы илгерилетүү программасынын колдоосу менен, Эл аралык уюм тарабынан ишке ашырылган, " Кадрлар индустриясы" жеңил өнөр жайы боюнча жогорку технологиялык Окуу Борборунун базасында ишке ашырылууда Соода борбору (ITC), Швейцария Өкмөтү тарабынан каржыланат.

Окуу процессин модернизациялоонун алкагында, анын ичинде жаңы билим берүү формаларын, программаларын жана стандарттарын иштеп чыгуу, КГТИнун базасында үзгүлтүксүз билим берүү тутумундагы эл аралык кызматташтыкты өнүктүрүүлдү Батыш-Саксон прикладдык илимдер университети, Германия менен бирге “Текстиль технологиясы” багыт боюнча студенттер кабыл алынды.

Бүгүнкү күндө кафедранын  9 окуу-лабораториясы  жана окуу-өндүрүштүк мастерскою бар, жеңил өнөр жайындагы актуалдуу проблемалар боюнча илим – изилдөө иштери  аткарылат, кафедрада аспирантура бар. Азыркы учурда кафедра жаңы технологияны өркүндөтүү максатында чоң жумуш аткарууда жана материалдык – техникалык базаны кеңейтип жакшыртууда жана Кыргыз Республикасынын тигүү тармагы үчүн Окуу борбору түзүлгөн.

Бөлүмдү өнүктүрүүнүн миссиясы жана стратегиялык артыкчылыктары

Миссиясы - даярдалган бакалаврлардын жана магистрлердин кесиптик компетенттүүлүгүнүн жогорку деңгээлин камсыз кылып, жеңил өнөр жай тармагында кадрларды даярдоодо мыкты болуу.

Кафедранын 2025-жылга чейинки келечектеги стратегиялык максаты - техникалык илимдер жаатындагы алдыңкы илимий, изилдөөчү, билим берүүчү, усулдук борбордун Жеңил өнөр жайы үчүн бакалаврларды жана магистрлерди даярдоо боюнча миссиясын аткаруу университеттин алдынкы орундардын бири болуу.

2014-жылдан 2020-жылга чейинки мезгилде кафедранын кызматкерлери профессордук-окутуучулук курамдын жана окуу бөлүмүнүн квалификациясын жогорулатуу, адистерди даярдоонун сапатын жогорулатуу, окуу процессин өркүндөтүү, илимий изилдөө иштерин жүргүзүү, студенттер менен биргеликте долбоорлоо иштерин иштеп чыгуу жаатында жогорку активдүүлүктү көрсөтүштү Эл аралык жана Республикалык деңгээлге чыгуу, студенттерди мода сынактарына жана фестивалдарына катышуу, ошондой эле кафедранын бардык башка аспектилери жана иш-аракеттери үчүн уюштуруушту. 

ЖӨЖБТ кафедрасы төмөнкү тармактар менен келишим түзгөн:

ОсОО «Азияр», ШП «E-linemoda»,     ЖК «Бермет», ШП «Назик», ОсОО «D&G», ОсОО «Руссоль», ОсОО «Нисси», ОсОО «City-B», ОсОО  «Credo-Fashion», ЧП «Зорин», ОсОО «Ольга classic», «Жылдыз» Ательеси жана башкалар, ошондой эле Кыргыз Республикасынын "Легпром" жана "Союзтекстиль" ассоциациясы менен тыгыз кызматташат.

Жакынкы жана алыскы чет өлкөлөрдөгү мугалимдердин, изилдөөчүлөрдүн жана студенттердин эл аралык академиялык мобилдүүлүгүн өнүктүрүү боюнча иштер жүргүзүлүүдө Цвиккау шаарындагы (Германия) Батыш-Саксон прикладдык илимдер университетинде окутуучулар квалификациясын ийгиликтүү жогорулатышат жана "Текстиль жана булгаары технологиясы" профилинин студенттери бир айлык жана семестрдик окууга жөнөтүлөт.

Акыркы жылдары Алматы технологиялык университети (АТУ) менен академиялык мобилдүүлүк, окуу жана өндүрүш практикасынан өтүү мезгилинде студенттердин алмашуусу активдештирилди.