Исхак Раззаков атындагы Кыргыз мамлекеттик техникалык университети

Электротехниканын теориялык негиздери жана жалпы электротехника кафедрасы


<<<БИЛДИРҮҮ!>>>

Быйыл кафедрада «Электр энергетикасы жана электротехника» багыты боюнча «Энергетика тармагындагы маалыматтык технологиялар (IT)» жаңы профили ачылууда. Биздин бөлүмдүн бүтүрүүчүлөрү электр энергетика тармагын гана эмес, IT тармагын да түшүнгөн адистер болушат. Бүгүнкү күндө көптөгөн энергокомпаниялар, ата мекендик дагы, чет өлкөлүк дагы, дал ушундай IT-энергетиктерге абдан муктаж, анткени дээрлик бардык энергетикалык компаниянын маалыматтык технологиялар жана санариптештирүү менен байланышкан бөлүмдөрү бар жана ошого жараша биздин бөлүмдүн бүтүрүүчүлөрү келечекте жумуш табуу оңой.

<<<БИЛДИРҮҮ!>>>

"ЭТН жана ЖЭ» кафедрасынын ЖАЛПЫ МҮНӨЗДӨМӨСҮ

"ЭТН жана ЖЭ» кафедрасы 1955-жылы негизделген.

Кафедра бакалаврларды даярдоону бардык багыттары боюнча жүргүзөт жана КМТУнун  бардык факультеттеринде  (ЭФ, МТФ, ТжМКФ, ТФ) сабактарды өтөт, ошондой эле КГТИ, БББПИ, ИЭТ, Политехникалык колледжинде  күндүзгү жана дистанциялык формаларда окутат.

Окутулуп жаткан сабактардын жалпы саны – 5.

-Электр техникасынын теориялык негиздери(1,2,3-бөлүктөрү)

- Электр чынжырларынын теориясы

- Жалпы электротехника (Электротехника)

-Электротехника жана электроника

- Электротехника, электроника жана электрокыймылдаткыч

Азыркы убакта кафедранын окутуучулар курамы 4 доцентен, 4 ага окутуучу жана 1 окутуучудан жана дагы 6 жардамчы окуу курамынан турат.

Кафедранын жамааты тарабынан алынган тажрыйба башка жогорку окуу жайлар тарабынан да ийгиликтүү колдонулуп, кафедранын адистиги боюнча ошого окшош же жакындары уюштурулган.Илим жана билим жаатында жетишкен ийгиликтери үчүн окутуучулар жана кызматкерлер көптөгөн мамлекеттик, өкмөттүк, мекемелик бийик деңгээлдеги сыйлыктар менен сыйланышкан.

Кафедранын окутуучулары өткөн жылдарда түзүлгөн окуу-методикалык жана педагогикалык салттарды сактоо менен окуу-тарбия иштерин өркүндөтүп, жаңы маалыматтык технологияларды киргизүүдө, студенттер үчүн жаңы окуу-методикалык куралдарды басып чыгарууда, лабораториялык базаны жаңылоодо. Кафедрада компьютердик класс түзүлгөн, электр чынжырларынын теориясы боюнча аналогдук лабораториялар бар, аларда ЭТН, жалпы электротехника жана электроника боюнча кафедра тарабынан иштелип чыккан жаңы универсалдуу лабораториялык стенддер колдонулат.

Кафедрадагы электрдик дисциплиналар боюнча лабораториялык семинар компьютердик класста компьютердик моделдештирүү менен аналогдук лабораторияда электр чынжырларын толук масштабдуу изилдөөнү рационалдуу айкалыштырат. Кафедра лабораториялык жабдууларды жана өлчөө приборлорун жаңыртып, электротехника жана Electronics Workbench, Multisim, MathCad жана Matlab компьютердик симуляция системалары үчүн иштелип чыккан универсалдуу лабораториялык стенддин базасында жаңы лабораториялык иштерди жүргүзөт.