Исхак Раззаков атындагы Кыргыз мамлекеттик техникалык университети

Өнөр-жай коопсуздугу жана геоэкология


Самбаева Дамира Асанакуновна

кафедра башчысы, техника илимдеринин доктору, профессор

Дареги: 720001, Кыргызстан, Бишкек, Чүй пр. 164, Кампус 2, корпус 12, бөлмө. 9,

Телефон: +996 312 61-37-05

Электрондук почта: kafpb@list.ru

Веб-сайт: www.kstu.kg

Өнөр жай коопсуздугу жана геоэкология бөлүмүнүн миссиясы коомдун туруктуу өнүгүүсү, адамдардын ден соолугун жана өмүрүн сактоо үчүн өнөр жай коопсуздугу жана айлана-чөйрөнү коргоо жаатында жогорку квалификациялуу адистерди даярдоо болуп саналат.

Кафедранын максаты – студенттердин муктаждыктарын канааттандырууга жардам берген инновациялык технологияларды колдонуу менен сапаттуу билим берүү.

Өнөр жай коопсуздугу жана геоэкология кафедрасы төмөнкү билим берүү программалары боюнча окутат:

630003 "Тоо-кен казып алуу"

адис (окуу мөөнөтү 5 жыл)

- «Технологиялык коопсуздук жана тоо-кен куткаруу иши»

- «Тоо-кен экологиясы»

630004 "Кен же мунай газ өндүрүшүндөгү физикалык процесстер"

адис (окуу мөөнөтү 5 жыл)

- "Мунай газ өндүрүшүнүн физикалык процесстери"

760300 "Техносферанын коопсуздугу"

Бакалавриат (окуу мөөнөтү 4 жыл)

- «Айлана-чөйрөнү коргоо жана жаратылышты сарамжалдуу пайдалануу

ресурстар»

Магистр (2 жыл окуу)

- «Айлана-чөйрөнү коргоо жана жаратылышты сарамжалдуу пайдалануу

ресурстар»

Бөлүмдүн урааны

«Коопсуздук – биздин негизибиз, экология – биздин жоопкерчилигибиз, билим – биздин күчүбүз».