Исхак Раззаков атындагы Кыргыз мамлекеттик техникалык университети

Абитуриттерге


ТАПШЫРУУГА ЗАРЫЛ ДОКУМЕНТТЕР:

Жалпы билим берүү мектептеринин бүтүрүүчүлөрү үчүн:
– мамлекеттик үлгүдөгү документ (орто билими тууралуу аттестаты);
– ЖРТ сертификаты;
– 3х4 өлчөмдөгү 6 сүрөт;
– инсандыгын жана жарандагын тастыктоочу документ (паспорт, аскердик билет же каттоо күбөлөгү).

Колледж жана техникумдардын бүтүрүүчүлөрү үчүн:
-мамлекеттик үлгүдөгү документ (орто кесиптик билими тууралуу диплому)

– ЖРТ сертификаты
– 3х4 өлчөмдөгү 6 сүрөт;
– инсандыгын жана жарандагын тастыктоочу документ (паспорт, аскердик билет же каттоо күбөлөгү).

ЖОЖдун бүтүрүүчүлөрү же жогорку курстун студентери үчүн:
– мамлекеттик үлгүдөгү документ (ЖОЖ билими тууралуу диплому же ЖОЖ толук аяктабагандыгы тууралуу академиялык маалымдамасы) ;
–  3х4 өлчөмдөгү 6 сүрөт;
– инсандыгын жана жарандагын тастыктоочу документ (паспорт, аскердик билет же каттоо күбөлөгү).