Исхак Раззаков атындагы Кыргыз мамлекеттик техникалык университети

Электроэнергетика


«Электроэнергетика» минбардын башчысы
техникалык илимдеринин доктору, КМТУнун профессору
Бакасова Айна Бакасовна

Дарег: 720044, Кыргызстан, г. Бишкек, Ч. Айтматов пр., 66, 5 корпус, 106 каб.

Телефон: +996 312 54-51-49

Факс: +966 (312) 54-51-62

E-mail: bakasovaaina@kstu.kg

website: www.kstu.kg 

"Электроэнергетика" минбары Кыргыз Республикасынын жогорку билим берүү системасында негизги болуп эсептелет. Ал - илимий-усулдук иштеп чыгуулардын, башка ЖОЖнын окутучулардын квалификацияны жогорулатуу, жогорку квалификациядагы илим кадрлардын даярдоо борбору.

"Электроэнергетика" минбары студенттерди төмөнкү багыттар боюнча даярдайт:

 • бакалаврлар:
  • 640200 "Электр энергетика жана электр техника"
   • адистиктер:
    • "Электр чордондор"
    • "Электр энергетикалык системдер жана тармактар"
    • "Электр энергетикалык системдерди релелик коргоо жана автоматташтыруу"
 • магистрлерди:
  • 640200  "Электр энергетика жана электр техника"
   • адистиктер:
    • "Электр чордондор"
    • "Электр энергетикалык системдер жана тармактар"
    • "Электр энергетикалык системдерди релелик коргоо жана автоматташтыруу"
 • аспиранттарды жана докторанттарды:
  • 05.14.02 "Электр чордондор жана электр энергетикалык системдер"

Минбарда электр энергетика адистерин жана электр энергетика менеджерлерин даярдоо жана кайра даярдоого мүмкүнчүлүктөр бар.

Минбары жөнүндө кененирээк (Презентация түрүндө)...