Исхак Раззаков атындагы Кыргыз мамлекеттик техникалык университети

И.Раззаков атындагы КМТУнун ректору


Чыныбаев Мирлан Койчубекович
И.Раззаков атындагы КМТУнун ректору

Билими:

1984-1993-жылдары — Кара-Балта шаарындагы №1 орто мектеби;

1993-1997-жылдары — Кара-Балта тамак-аш техникуму, техник-механик адистиги;

1997-2003-жылдары — Кыргыз мамлекеттик техникалык университети, колдонмо механика адистиги;

Эмгек жолу:

2020-ж. тартып азыркы учурдагы И.Раззаков атн.КМТУнун ректору

2017-жыл — КМТУнун окуу иштери боюнча проректору.

2015-2017-жылдары — КМТУнун илимий иштер жана тышкы байланыштар боюнча проректору;

2003-2015-жылдары — Механика жана өндүрүштүк инженерия кафедрасынын окутуучусу, улук окутуучусу, доценти, кафедра башчысы;

2010-жыл —Жогорку аттестациялоо комиссиясынын доценти;

2009-2011-жылдары — Кыргыз-Герман техникалык факультетинин деканынын милдетин аткаруучу;

2008-жыл — физика-математика илимдеринин кандидаты,

2008-жылдан азыркы учурга чейин — Механика жана өндүрүштүк инженерия кафедрасынын доценти;

Илимий-изилдөө иштери:

35тен ашуун илимий эмгектердин автору, эл аралык конференцияларга жигердүү катышат,  илимий, академиялык жана инфраструктуралык эл аралык долбоорлорду ишке ашыруу тажрыйбасына ээ.

Европа Бирлигинин Эразмус Мундус программасынын стипендиаты, DAAD программасынын (Германия) стипендиаты. Бир нече жолу чет өлкөлөрдө (Австрия, Германия, Англия, Швеция, Испания, Түркия, Кытай ж.б.) илимий жана билим берүү стажировкаларынан өткөн.

Илимий-метрикалык маалымат базаларындагы профилдер:

1. ORCID:  https://orcid.org/0000-0003-1296-9612
2. Scopus Author ID: 55247323200
3. РИНЦ AuthorID:  SPIN-код: 4736-0715
4. Google Scholar: Mirlan Chynybaev
5. researchgate.net  Mirlan Chynybaev

 

 

 

 


Приёмная: +996 312 54 51 25

Кабинет: 1/254

e-mail: rector@kstu.kg