Исхак Раззаков атындагы Кыргыз мамлекеттик техникалык университети

Ашкана кызматкерлерин жана ашпозчуларды даярдоо боюнча республикалык компетенциялар борбору