Исхак Раззаков атындагы Кыргыз мамлекеттик техникалык университети

Консервалоо технологиясы


"Консервалоо технологиясы» кафедрасынын башчысы 

техника илимдеринин кандидаты, КМТУнун профессору

Коджегулова Дарья Абласановна

 

Дареги: 720044, Кыргызстан, Бишкек ш., Ч.Айтматов пр., 66, корпус 2, бөлмө. 209.

Телефон: +996312545125

Факс: +996312561492

E-mail: drkodjegulova@kstu.kg

сайты: www.kstu.kg

 

Кафедра 1958-жылдан бери иштеп келе жатат, тамак-аш жана кайра иштетүү өнөр жайы, тамак-аш азыктарын стандартташтыруу, сертификаттоо жана сапатын көзөмөлдөө боюнча уюмдар жана бөлүмдөр, ошондой эле тамак-аш азыктарын импорттоо жана экспорттоо менен алектенген ар кандай ишканалар үчүн адистерди даярдайт.

«Консервалоо технологиясы» кафедрасы төмөнкү адистерди даярдайт:

БАГЫТ БОЮНЧА БАКАЛАВРЛАР:

740100 «Өсүмдүктөрдөн жасалуучу азык-түлүктөрдүн технологиясы жана өндүрүшү» профилдер боюнча:

          1. Консервалардын жана кгулазыктардын технологиясы;

          2. Шарап жана ачытуу өндүрүшүнүн технологиясы;

          3. Тамак-аш өндүрүшүнүн сапаты жана коопсуздугу.

Илимий даражасы: «Бакалавр».
Окуу формасы — кундузгу жана сырттан окуу.
Окуу меенету — 4 жыл (кундузгу); 5 жыл (сырттан тышкары).

700600 «Стандартташтыруу жана метрология» профилдер боюнча:

          "Азык-түлүк продукциясын стандартташтыруу жана сертификациялоо"

Илимий даражасы: «Бакалавр».
Окуу формасы — кундузгу жана сырттан окуу.
Окуу меенету — 4 жыл (кундузгу); 5 жыл (сырттан тышкары).

 

БАГЫТ БОЮНЧА МАГИСТР:

740100 «Өсүмдүктөрдөн жасалуучу азык-түлүктөрдүн технологиясы жана өндүрүшү» боюнча программа:

          "Консервалардын жана кгулазыктардын технологиясы"

Илимий даражасы: «Магистр».
Окуунун күндүзгү формасы.
Окуу меенету: 2 жыл.

700600 «Стандартташтыруу жана метрология» боюнча программа:

          "Азык-түлүк продукциясын стандартташтыруу жана сертификациялоо"

Илимий даражасы: «Магистр».
Окуунун күндүзгү формасы.
Окуу меенету: 2 жыл.

Жогоруда көрсөтүлгөн багыттар боюнча жогорку кесиптик билим берүү тармагында бакалаврларды жана магистрлерди даярдоо үчүн билим берүү ишин жүргүзүү укугуна мамлекеттик лицензия, Кыргыз Республикасынын Билим берүү министрлигине караштуу Лицензиялоо жана аккредитациялоо (аттестация) боюнча мамлекеттик инспекциясынын чечими менен Кыргыз Республикасынын илими, бакалавр – лицензия сериясы LD170001104 Pr. жана мастер - лицензия сериясы LD145000038 Ex. № 2 13.11.14 (ТПППРС), LD160000373 пр. № 4 13.06.16 (ССП).

Кафедрада кафедрадагы дисциплиналарды методикалык жактан камсыздоо боюнча иш системалуу түрдө жүргүзүлүп келет. Окуу-методикалык адабияттарды басып чыгаруунун пландары жыл сайын толук жана келемун ашыра орундатуу менен аткарылат. «Микробиология», «Тамак-аш азыктарынын коопсуздугун башкаруу системасы» дисциплиналары боюнча практикалык жана лабораториялык иштерди аткаруу боюнча усулдук көрсөтмөлөр, ошондой эле «Тамак-аш чийки затынын жана тамак-аш азыктарынын коопсуздугу» дисциплинасы боюнча окуу китеби мамлекеттик тилде толукталды. Бардык окутулган дисциплиналар үчүн окуу-методикалык комплекс (ОУП) иштелип чыккан, анда силлабустар, дисциплинанын иш программалары, усулдук колдонмолор жана лабораториялык иштерге жана практикалык көнүгүүлөргө көрсөтмөлөр, студенттердин билимин контролдоону уюштуруу жана өткөрүү үчүн материалдар, курстук иштер, дипломдук иштер жана магистрдик диссертациялар.

Кафедранын окуу лабораториялары

Кафедрада ар кандай профилдеги 4 лаборатория бар, 59 дисциплиналар боюнча лекциялар, практикалык жана лабораториялык сабактар ​​өткөрүлөт. Кафедранын окуу-тарбия кызматкерлери практикалык жана лабораториялык сабактардын бардык түрлөрүн жогорку деңгээлде өткөрүшөт, лабораториялар заманбап лабораториялык приборлор менен жабдылган. «Технолог» окуу-өндүрүш борбору иштейт, мында жашылча-жемиштерди кайра иштетүү боюнча технологиялык процессти жана лабораториялык изилдөөлөрдү жүргүзүү үчүн өндүрүш шартында шарттар түзүлгөн. Лекция аудиториялары мультимедиялык компьютердик приборлор менен жабдылган. Бөлүмдүн методикалык жактан камсыз болушу жетиштүү деңгээлде.