Исхак Раззаков атындагы Кыргыз мамлекеттик техникалык университети

Транспорттук жана технологиялык машиналарды эксплуатациялоо


«Транспорттук жана технологиялык машиналарды эксплуатациялоо» кафедрасынын башчысы Эл аралык транспорт академиясынын академиги (Москва ш.), техника илимдеринин доктору, профессор

Сүйүнтбеков Ислам Эсенкулович

Дареги: 720020 Кыргыз Республикасы,

Бишкек ш., А.Малдыбаев көч., 34Б,

9-корпус, 132-бөлмө

Телефон: +996312545698

E-mail: islam.suyuntbekov@kstu.kg

Сайты: www.kstu.kg

«Транспортту жана технологиялык машиналарды эксплуатациялоо» кафедрасы негизги кафедра болуп саналат жана төмөнкү багыттар боюнча бүтүрүүчүлөрдү даярдайт:

-670100 – Жер үстүндөгү транспорттук жана технологиялык машиналар жана комплекстер

1-профиль: - жүк көтөрүүчү жана транспорттук, курулуш жана жол машиналары жана жабдуулары;

2-профиль: - авиациялык учууларды аэродромдук техникалык камсыздоо каражаттары;

3-профиль: - Агроөнөр жай комплексинин техникалык каражаттары;

4-профиль: - айлана-чөйрөнү башкаруу жана айлана-чөйрөнү коргоо үчүн машиналар жана жабдуулар;

5-Профил: Транспорттук жана технологиялык электр машиналары жана жабдуулары

Академиялык даражасы – бакалавр.

Профилдердин максаты транспорттук жана технологиялык машиналарды тейлөөнү, диагностикалоону жана оңдоону уюштуруу жана камсыз кылуу болуп саналат.

Магистратура программасы: - Транспорттук жана технологиялык машиналарды жана комплекстердин сервиси.

Кафедра И.Раззаков атындагы КМТУнун курулуш багытынын бардык студенттери үчүн «Курулуш, жол машиналары жана жабдуулары» дисциплинасы боюнча окуу процессин камсыз кылат.