Исхак Раззаков атындагы Кыргыз мамлекеттик техникалык университети

Конкурстук комиссиянын курамы


И. РАЗЗАКОВ АТЫНДАГЫ КЫРГЫЗ МАМЛЕКЕТТИК ТЕХНИКАЛЫК УНИВЕРСИТЕТИНИНКОНКУРСТУК КОМИССИЯСЫНЫН КУРАМЫ

Төрайым – Элеманова Р.Ш., ОИ боюнча проректор, т.и.к., доцент

Төрайымдын о.б. - Торобеков Б.Т., ИИжТБ боюнча проректор, т.и.д., профессор

Катчы – Таштобаева Б.Э., окумуштуу катчы, т.и.к., профессор

Мүчөлөрү:

 1. Сыдыков Ж.Д., ӨжМТ боюнча проректор, т.и.к., доцент
 2. Абдусаматова Ж.К.- СТОТИД директору
 3. Абдуматов К.К., ИЭФ деканы, э.и.к.
 4. Борукеев Т.С., БББПИ директору, т.и.к.
 5. Галбаев Ж.Т., ЭФ деканы, т.и.д., доцент
 6. Джунушалиева Т.Ш., ТФ деканы, х.и.д., профессор
 7. Дыканалиев К.М., Окуу бөлүмүнүн башчысы, п.и.к.
 8. Кабаева Г.Дж., МТФ деканы, ф.-м.и.д., профессор
 9. Каримов Б.Т., ЭТИ директору т.и.к., доцент
 10. Касмамбетов Х.Т., Кара-Балта ш. филиалынын директору, т.и.к.
 11. Коеналиев К.К. - ДЖМ директору
 12. Койчуманова Ж.М., Токмок ш. филиалынын директору, ф.-м.и.к., доцент
 13. Маткеримов Т.М., УМКФ деканы, т.и.д., профессор
 14. Мусаева А.К., кадрдык бөлүмдүн башчысы
 15. Ниязов Н.Т., Кара-Көл ш. филиалынын директору, т.и.к., доцент
 16. Омуров Ж.М., МЖМ директору, т.и.к.
 17. Суюмбаева А.А., профуюмдук комитеттин төрайымы, доцент
 18. Усупкожоева А.А., КГТИ директору, т.и.к., доцент
 19. Амиров Т.К., Кызыл-Кыя ш. филиалынын директору, э.и.к.
 20. Чимчикова М.К. – Сапаттын менеджменти бөлүмүнүн башчысы