Исхак Раззаков атындагы Кыргыз мамлекеттик техникалык университети

Ректордук кенештин курамы


И. РАЗЗАКОВ АТЫНДАГЫ КЫРГЫЗ МАМЛЕКЕТТИК ТЕХНИКАЛЫК УНИВЕРСИТЕТИНИНРЕКТОРДУК КЕҢЕШИНИН КУРАМЫ

 1. Чыныбаев М.К.- Ректордук кеңештин төрагасы, ректор, ф.-м.и.к, доцент
 2. Элеманова Р.Ш. -Ректордук кеңештин төрагасынын орун басары, окуу иштери боюнча проректор, т.и.к., доцент
 3. Таштобаева Б.Э.- Ректордук кеңештин катчысы, т.и.к., профессор
 4. Торобеков Б.Т.- илим жана тышкы байланыш боюнча проректор, т.и.д., профессор
 5. Асиев А.А. – административдик-чарбачылык ишмердүүлүк боюна проректор, т.и.к., доцент
 6. Сыдыков Ж.Д.. – мамлекеттик тилди өнүктүрүү боюнча проректор, т.и.к., доцент
 7. Сарбанов С.Т. – ректордун жардамчысы, т.и.к., доцент
 8. Абдусаматова Ж.К.- тарбия иштери жана социалдык иштер боюнча Департаменттин директору
 9. Абдуматов К.К. – Инженердик-экономикалык факультеттин деканы, э.и.к.
 10. Байгазиев М.С.– Жаш илимпоздордун Кеңешинин төрагасы
 11. Байчекирова В.К. – эл аралык бөлүмдүн башчысы
 12. Борукеев Т.С. – Биргелешип билим берүү программалары институтунун директору, т.и.к.
 13. Галбаев Ж.Т.- Энергетикалык факультеттин деканы, т.и.д., доцент
 14. Джунушалиева Т.Ш.- Технологиялык факультеттин деканы, х.и.д., профессор
 15. Дыканалиев К.М. – окуу бөлүмүнүн башчысы, п.и.к.
 16. Иргебаева М.Н. –лицейдин директору
 17. Кабаева Г.Дж.- Маалыматтык технологиялар факультетинин деканы, ф.-м.и.д., профессор
 18. Каримов Б.Т..- Электроника жана телекоммуникациялар институтунун директору т.и.к., доцент
 19. Коеналиев К.К. – Дизайн жогорку мектебинин директору
 20. Мамутова Н.С. – илимий-техникалык китепкананын директору
 21. Маткеримов Т.Ы.- Унаа жана машине куруу факультетинин деканы, т.и.д., профессор
 22. Мусаева А.К. – кадрдык бөлүмдүн башчысы
 23. Омуров Ж.М. – Магистратуранын жогорку мектебинин директору, т.и.к., доцент
 24. Султанова А.К. – пресс катчы
 25. Суюмбаева А.А.- профуюмдук комитеттин төрайымы, доцент
 26. Тентиев Р.Б. – IT департаменттин директору, т.и.к., доцент
 27. Турусбекова Н.К. – Политехникалык колледждин директору, т.и.к., доцент
 28. Усупкожоева А.А. - Кыргыз-герман техникалык институтунун директору, т.и.к., доцент
 29. Чимчикова М.К. – Сапаттын менеджменти бөлүмүнүн башчысы