Кыргызский Государственный Технический Университет им. И. Раззакова

Исмаилов Асанбек Усеналиевич


Исмаилов Асанбек Усеналиевич
доцент

   ИСМАИЛОВ   АСАНБЕК  УСОНАЛИЕВИЧ

БИЛИМИ  1985-1990 ж.ж.    СССРдин 50 жылдыгы атындагы КМУнун Кыргыз филологиясы факультетин бүтүргөн.

ЭМГЕК  СТАЖЫСЫ             28 жыл (жалпы пед. стажы - 27 жыл., КМТУда – 22 жыл)

ИЛИМИЙ ЭМГЕКТЕРИ       30 илимий жана илимий-усулдук эмгеги жарык көргөн, анын ичинен акыркы беш жылдагысы -  10 эмгек.

ЭМГЕК   ИШМЕРДҮҮЛҮГҮ: 1990-1994 ж.ж.  Маяковский атындагы ККПИнин кыргыз  тили жана адабияты кафедрасынын окутуучусу.

 1994-1997 ж.ж. И.Арабаев атындагы КМПУнун аспиранты. 1997-2000 ж.ж. КМПУнун кыргыз тили кафедра  окутуучусу,  кыргыз филологиясы факультетинде декандын орун басары.         

1995-ж. бери    И.Раззаков атындагы КМТУнун кыргыз жана рус тилдери кафедрасынын улук окутуучусу, доценттин м.а.,  КМТУнун мамлекеттик тил боюнча башкы адиси

2001-2005 ж.ж. КМТУнун Кыргыз жана орус тилдери  кафедрасынын башчысы, улук окутуучу. 2012-жылдын сентябрынан бери Кыргыз тили кафедрасы башчысынын м.а., доценттин м.а.

КОШУМЧА  МААЛЫМАТТАР:   Акыркы беш жылдын ичинде бир нече Эл аралык илимий   конференцияларга, семинарларга катышкан. 2002-жылдан бери Мамлекеттик тил боюнча республикалык  илимий координациялык кеңештин мүчөсү. 

АЛГАН СЫЙЛЫКТАРЫ:  1. КМТУнун  Ардак  Грамотасы   ( 2000-ж., 2008-ж.),  КТУнун  Алкышы      (2004-ж.), КРнын Билим берүү, илим жана маданият министрлигинин  Ардак  Грамотасы  ( 2004-ж.) КРнын Билим берүү жана илим министрлигинин “Билим берүүнүн отличниги” (2010-ж.),  КРнын Президентине караштуу Мамлекттик тил боюнча улуттук комиссиянын Ардак Грамотасы  (2011-ж.) Бишкек шаардык мэриясынын Ардак Грамотасы (2014-ж.),  И.Раззаков атындагы КМТУнун 60 жылдыгына карата чыгарылган юбилейлик Төш белгиси  (2014-ж.), КРнын Президентине караштуу Мамлекттик тил боюнча улуттук комиссиянын Кыргыз тили  төш белгиси (2015-ж.)

Кыргыз Республикасынын “Кыргыз тили” коомунун  Ыйык тил төш белгиси (2018-ж.)


Приёмная: 564902

Кабинет: 2/503