Кыргызский Государственный Технический Университет им. И. Раззакова

Организационно – воспитательная работа


https://www.instagram.com/reel/CztJR7ZtiJ2/?igshid=MTRhZmU1ODE2NA==

"АЛТЫН КҮЗ" майрамы эң жогорку деңгээлде болуп өттү.
Студенттер, мугалимдер катышты.
Майрамда ар бир улут өзүнүн улуттук кийимдерин, тамактарын,  бийлерин,  ырларын даңазалап мыкты аткарышты.

https://www.instagram.com/reel/Cyiotc-tw_L/?igshid=MTRhZmU1ODE2NA==

И. РАЗАКОВ АТЫНДАГЫ КМТУнун КЫЗЫЛ-КЫЯ ШААРЫНДАГЫ ФИЛИАЛЫ.
Студенттери Кызыл-Кыя шаарындагы Т. Кулатов атындагы музейге барып таанышып саякат кылып келишти
Тарыхы болбой, эл болбойт“ деп кеменгер элибиз илгертен даана, так айтып келген. Тарыхты билүү азыркыбызды аныктап, келечекке жол ачат, -деп айтылат кайрылууда.

https://www.instagram.com/reel/CyioenlNpQj/?igshid=MTRhZmU1ODE2NA==

Ушул Тарых жана ата-бабаларды эскерүү күндөрү артты кылчайып карап, алдыга карай ой жүгүртүп, өткөн ата-бабаларыбыздын рухуна таазим этүү — биздин ыйык милдетибиз».

https://www.instagram.com/reel/C2HDa41t6Kx/?igsh=MWQ4dnJsc2k4Nm0zbA==

Окуу жайда ар дайыма ишембиликтер өткөрүлүп турат. Ишембиликке мугалимдер,  студенттер активдүү катышат.

 

 

                                     

                 Объявление!

Уважаемые преподаватели студенты!

 

Состоится концертная программа,

подготовленная студентами 1,2,3 курсов КГТУ,

которая посвящается к международному дню

студента 17 ноября

          

                 Концерт начинается  10:30

 

        

Объявление!
Уважаемые преподаватели и студенты!

Концертная программа, подготовленное

 студентами 1,2,3 курсов КГТУ,

посвященное 33-летию принятия закона о

 государственном языке Кыргызской Республике

 от 23 сентября 2022 года «Ата журтун кыйын кунго кабылганга-айлансын ар бир уулун чагылганга»

 2022 года мероприятие пройдет 20 сентября в большом зале учебного заведения.

                 Праздник начинает    11:00

                               

                                филиал КГТУ им. И. Раззакова

                               В.городе  Кызыл-Кия

                               Специалист по государственному языку:

                               и воспитательной работе: Айдарова.А.Т

Объявление!

Уважаемые преподаватели и студенты!

17-марта  2023-года в 11:00 будет 

представлена концертная программа

под названием «Кел ноорузум» подготовленная

студентами 1-2-3-курсов филиала КГТУ.В

этот день будет проводится национальные народны игры, выставка национальных блюд

 

                                       филиал КГТУ им. И. Разакова

                                       В.городе Кызыл-Кия

                                      Специалист по государственному языку

                                      и воспитательной работе: Айдарова.А.Т

                       Объявление!

Уважаемые преподаватели и студенты!

 

28-декабря состоится концертная программа,

подготовленная студентами

1-2-3-курсов филиала КГТУ к встрече

Нового года 2023 года в большом зале учебного заведения.

 

                                          филиал КГТУ им. И. Разакова

                                           В.городе Кызыл-Кия

                                           Специалист по государственному языку

                                          и воспитательной работе: Айдарова.А.Т

                     Объявление!

Уважаемые преподаватели и студенты

 5-марта в 11:00 состоится мероприятие

подготовленное студентами 1-2-3 курсов

 филиала КГТУ, который состоится в большом зале

учебного заведения.

                                  филиал КГТУ им.И. Разакова

                                   В.городе  Кызыл-Кия

                                  Специалист по государственному языку

                                  и воспитательной работе: Айдарова.А.Т

                              Объявление!

Уважаемые преподаватели и студенты.

 Ко дню учителя «4 октября»

2022 года будет концертная программа

 «Мугалим билим ачкычы» подготовленная

студентами 1,2,3 курсов филиала КГТУ им И. Раззакова

 

                             Филиал им.И. Раззакова

                            В.городе Кызыл-Кия

                            Специалист по государственному языку

                            и воспитательной работе: Айдарова.А.Т