Кыргызский Государственный Технический Университет им. И. Раззакова

Абитуриенту


Тоо-кен технологиялык колледжи жөнүндө  абитуриенттерге кыскача видео маалымат