Кыргызский Государственный Технический Университет им. И. Раззакова

Сотрудничество. База практик. Трудоустройство.


Тегерек стол " Стратегиялык  өнөктөштүк: Билим берүү программаларын жакшыртууда  тоо-кен тармагы менен билим берүү мекемелеринин кызматташуусу"

2024- жылдын 06- март күнү Академик У. Асаналиев атындагы Кыргыз тоо-кен металлургиялык институту жана Тоо-кен технологиялык колледжинин Тоо -кен тармагынын өкүлдөрү менен биргеликте " Стратегиялык  өнөктөштүк: Билим берүү программаларын жакшыртууда  тоо-кен тармагы менен билим берүү мекемелеринин кызматташуусу" - деген темада  тегерек стол болуп өттү.

Тегерек столдо төмөнкү аспектилер:
- өндүрүштө колдонулуп жаткан жаңы технологияларды билим берүү программаларына киргизүү;
- теориялык алган билимдерин практикада бекемдөө үчүн өндүрүштүн ролу;
- башка өлкөлөрдүн тажрыйбалары менен бөлүшүү максатында иш сапарларды уюштуруу;
- окуу планына заман талабына ылайык жаңы дисциплиналарды киргизип туруу ж.б.актуалдуу маселелер талкууланды.

Круглый стол

Договор о сотрудничестве