Кыргызский Государственный Технический Университет им. И. Раззакова

Политика Гос языка


Мамлекеттик тилди окутуу, ишмердиктин баардык багыттарында кеңири колдонууну жогорулатуу жана тил саясатын өркүндөтүү:

Мамлекеттик тилди окутуу, ишмердиктин баардык багыттарында кеңири колдонууну жогорулатуу жана тил саясатын өркүндөтүү:

 

  • Иш кагаздарын мамлекеттик тилде жүргүзүү .
  • Окуу процессинде кыргыз тилинде жүргүзүүгө багытталган иш-чараларды уюштуруу.
  • Студенттерди тарбиялоодо, жаштар саясатын жүргүзүүдө жана маданий-массалык иш-чараларды өткөрүүдө кыргыз тилинин ролун жогорулатуу.
  • Колледждин илимий иштеринде, жаңы технологияларды өздөштүрүүдө кыргыз тилин колдонуу чөйрөсүн кеңейтүү.
  • Колледждеги бардык түзүмдүк чогулуштарды, жыйындарды, өндүрүштүк кеңешмелерди, педагогикалык кеңешмелерди мамлекеттик тилде жүргүзүү.
  • Колледждин кызматкерлеринин ишмердигин текшерүү, баалоо алардын отчетторун алууда мамлекеттик тилди кеңири колдонууну ишке ашыруу.
  • Мамлекеттик тилдин маалыматтык, билим берүү чөйрөсүндөгү ресурстарын жана мүмкүнчүлүктөрүн кеңейтүү.