Кыргызский Государственный Технический Университет им. И. Раззакова

План работы


И.Раззаков атындагы КМТУнун Кара-Кол шаарындагы филиалы

И.Раззаков атындагы КМТУнун Кара-Кол шаарындагы филиалынын орто кесиптик билим беруу болуму