Кыргызский Государственный Технический Университет им. И. Раззакова

Политика Госязыка


Мамлекеттик тилди өнүктүрүү жана тил саясатын өркүндөтүү