Кыргызский Государственный Технический Университет им. И. Раззакова

Политика Госязыка


Мамлекеттик тил күнүнө карата өткөрүлүүчү иш-чаралар