Кыргызский Государственный Технический Университет им. И. Раззакова

Жанылыктар


  

 

2019-жылдын 11-октябрында  “Кыргыз  Республикасынын   мамлекеттик  тили  жөнүндө”

Кыргыз  Республикасынын  мыйзамынын кабыл алынгандыгынын 30 жылдыгына  карата

Кыргыз радиосу  КР Президентине караштуу  мамлекеттик  тил   боюнча  улуттук комиссия менен

биргеликте “Тилим  менен  улутмун”  аттуу студенттер аралык радиовикторинага барып катышып келишти.    Долбоор  радиовикторина  түрүндө  өткөрүлүп, ага республика  боюнча  жогорку

окуу  жайлардын  студенттери  катышышты.   Бул долбоордун  максаты :

     - Мамлекеттик тилди  колдонуу  чөйрөсүн  кеңейтүү;

-Мамлекеттиктик  тилди  даңазалоо;

- Жаштардын  мамлекеттик   тилди мыкты өздөштүрүүсү болду. Уктурууга   2  команда

И.Раззаков  атындагы КМТУнун   маалымат-технологиялык факультетинин  1-курсунун   жана И.Арабаев  атындагы  Кыргыз  мамлекеттик  Университетинин    2-курсунун  физика-математика  факультетинин   2-курсунун студенттери  ат салышты. Студенттер  өздөрүнүн  тилди  өздөштүрүүдөгү  деңгээлин  көрсөтүшүп көркөм окууда, кыргыз  тилинин  тарыхы боюнча  жана  чачыранды   тамгалардан  белгилүү убакытта   тандалган  тамгалардан  сөздөрдү жазышып, ошол сөздөрдү колдонуп макал-ылакап, туруктуу сөз айкаштарын айтып беришти.

 

    Жыйынтыгында   атайын  дайындалган  эксперттер  оюндун  жыйынтыгын   чыгарышып,

И.Раззаков атындагы  КМТУнун   студенттери  өздөрүнүн  билиминин  күчтүүлүгүн  көрсөтүшүп, жеңүүчү аталышты.

     Ошондой  эле  Кыргыз  Республикасынын  Президентине  караштуу улуттук  комиссиянын

өкүлү  тарабынан  студенттерге  жана жетектеп барган  окутуучуларга   китеп белекке берилди.

Бул студенттерди  радиовикторинага  даярдап алып барган  Кыргыз  тили кафедрасынын

окутуучулары  Ш.А.Дуйшоева  менен   Ы.А.Шаршеноваларга  кафедра  тарабынан    ыраазычылык   билдирилди.