Кыргызский Государственный Технический Университет им. И. Раззакова

Новости


«Коомдук тамактануу азыктарынын технологиясы» кафедрасынын окутуучулары студенттери биргеликте ,теле проект  "Муну билүү пайдайдалуу" долбооруна катышууда.

1.     https://www.youtube.com/watch?v=KXQ95dxWpCI&feature=youtu.be&fbclid=IwAR2iceRXOjNBMMfwH8GmBdvz5f9PushSsWEvZHd12BhqJxiueUBZjEAcVN0

2.       https://www.youtube.com/watch?v=y-uHhF056-c&feature=youtu.be&fbclid=IwAR2eyY0TKUzcVJTFBBQj2tf6EZnSGOifm6ev5zohjZ9SPBaqShtjSfM__jY

3.         https://www.youtube.com/watch?v=I_0YaLILoYI&feature=youtu.be&fbclid=IwAR0W10JeExMPNX6iQTOUcGdgqWZ566zaxkHenP_LEyLdG48Pnj-05YgmEY0