Кыргызский Государственный Технический Университет им. И. Раззакова

Новости


Орто мектептин бүтүрүүчүлөрүнүн арасында кесип багыттоо иштерин жүргүзүү максатында “Консервалоо Технологиясы” кафедрасынын окутуучу жамаатынын курамы Алымкулова Н.Б., Конкубаева Н.У., Джамаева А.Э., Сырымбекова Э.А. 2020 жылдын 1-4 мартында Республиканын аймактан сырткары мектептеринде: Нарын областы Ат-Башы району, Ак-Муз айылы Боогачы атындагы орто мектеби, Кара-Жыгач конушу Табылдинов атындагы орто мектеби, Москва району  Теменсуу айылы Насипбек Бакиров атындагы орто мектеби, Чүй облусу Москва району Абдыкул Жапаров атындагы орто мектеби, Ак-Башат айылы Сабыркул Сасанбаевич Усубалиев атындагы жалпы орто билим берүүчү мектептеринде кесип багыттоо иштерин жүргүзүп, бүтүрүүчүлөргө И.Раззаков атындагы КМТУнун Технологиялык факультети тууралуу кеңири маалымат беришип, Технологиялык факультетинин бүтүрүүчүлөрү тамак-аш өндүрүү ишканаларында технолог болуп, жана ошондой эле эт, сүт кайра иштетүү, кондитердик, макарон, нан азыктарынын, консерваланган азыктар, сок, суусундук, кургатылган жемиштер, тоңдурулган азык-түлүк өндүрүштөрүндө иштеп келишерин айтышты. Кеңири маалыматтар жазылган буклеттер мектеп окуучуларына таратылып берилди.