Кыргызский Государственный Технический Университет им. И. Раззакова

Новости


24 - 25-апрелинде, 2018 аралык окутуучулар кыргыздын элдик майрамы "Манастын Урпактары өттү. майрам максаты - студенттердин күндөлүк турмушта элинин кайталангыс маданияты менен жаш муунду таанышуу, кыргыз элинин мурасын аркылуу изилдөө көмөк тарыхый эпосунун иштеп чыгуу жана ишке ашыруу "Манас".

биринчи күнү ар кандай этно ойундары арналды: атуу, оюн чүкө, тогуз коргоол, кыргыз деген сынакта, согуштун төлөймүн. МТФ жана КГТИ командалары төмөнкү орундарга э болду

күрөш 2-орун;
аркан тартуу-3 орду;
чүкө: 1-орун;
Жаа атуу: 3-орун.
Экинчи сынактык программасына күнү Кыргыз улуттук музыкалык аспаптардын, салттуу элдик искусство (FOLKLORE - жандуу үн) ойноп, бир көркөм окуусун, Кыргыз элдик ыр, кыргыз элдик бий жана "Манас" эпосунун театралдаштырылган.

Команда МТФ-КГТИ 1-орунду ээледи!

Биздин студенттер-катышуучуларга ыраазычылык билдиребиз, биз аларга бекем ден соолук, зор ийгиликтерди жана жетишкендиктерди каалайбыз!