Кыргызский Государственный Технический Университет им. И. Раззакова

Новости


2021-жылдын 25-май күнү  “ Коомдук   тамактануу  азыктарынын технологиясы” кафедрасында курстук  иштердин  кезектеги  коргоосу болуп өттү .

                  Бул жолу курстук  иштерин ТПООП(б) кырг -1-18 тобунун студенттери  Ибраимакунова Тунук жана Тоюнтбекова Алтынай ( жетекчи  М.А. Азисова ) дагы караштуу. Курсттук иштер толугу менен мамлекеттик тилде жазылып, коргоо  чийме бөлүк жана презентация менен коштолду. Токтолуп кетчү нерсе,ТПООП (б)кырг 1-18 тобу кафедра толугу менен “ Болон” системасына өткөн мезгилден баштап биринчи  кыргыз тилинде  билим алып жаткан топ.Алардын  сапаттуу билим алуусуна  бардык  окуу- методикалык комплекстер  кыргыз  тилине которулуп, сабактар мамлекеттик тилде өтүлөт. Курсттук иштер  сапаттуу  жасалып,бардык бөлүктөрдүн эсептери коюлган  талаптарга жооп берет. Студенттер курсттук ишин  “эн жакшы” деген баа менен коргошту.