Кыргызский Государственный Технический Университет им. И. Раззакова

Новости


  Тамак – аш инженерия  кафедрасынын окутуучусу Коколоева  Уларкан  Уркунбаевна 2019 - жылдын 20- декабрында «Татаал түрткүчтүү муштумчалуу механизмдердин кинематикалык жана кинетостатикалык изилдөөcү» темасында техникалык илимдеринин кандидаты даражасын изденүү үчүн өзүнүн кандидаттык диссертациясын Кыргыз Республикасынын Илимдер академиясынын алдындагы диссертациялык кеңештен коргоду. Ал эми Кыргыз Республикасынын Жогорку аттестациялык комиссиясынын   2020 - жылдын 29- майдагы чечими менен ага техника илимдеринин кандидаты деген окмуштуулук даражасы ыйгарылды. Илимий темасы: Илимий жетекчиси: т.и.д., профессор Садиева Анаркуль Эсенкуловна.