Кыргызский Государственный Технический Университет им. И. Раззакова

Новости


Джунушалиева Т.Ш., Технологиялык факультеттин деканы, профессор – илимий, өндүрүш иштеринде жетишкендиктери, жаштарга билим берүүдө жана тарбиялоодо кошкон зор салымдары, ак ниеттүү эмгеги үчүн “Слава Политеха” медалы менен сыйлангандыгы;

Джамаева А.Э., “КТ” каф. улук окутуучусу, Куленбекова А.Э.- “ТАӨТ” каф. лаборатория башчысы - жаштарга билим берүүдө жана тарбиялоодо кошкон салымдары, окутуучулук ишмердүүлүктөгү активдүү иштери үчүн “КМТУнун Ардак грамотасы” менен сыйлангандарды;

Жумагул кызы Айнура, “Кыргыз тили” кафедрасынын башчысы, доцент- университеттин жалпы маанидеги иш-чараларын уюштуруп жана өткөрүүдө активдүү иштери үчүн ректордун“Ыраазычылык каты” менен сыйлангандыгы;

Коколоева У.У., “ТАИ” кафедрасынын улук окутуучусу университеттин жалпы маанидеги иш-чараларын уюштуруп жана өткөрүүдө кошкон салымдары, өндүрүштүк-окутуучулук ишмердүүлүктөгү активдүү иштери үчүн ректордун алкышы жарыяланышы менен.

Сыйлыктарынар кут болсун, чын ден-соолук, жаңы ийгиликтерди каалап

Технологиялык факультетинин жамааты