Кыргызский Государственный Технический Университет им. И. Раззакова

Новости


Анын көп кырдуулугу аны ары кызыктуу, ары татаал, маңыздуу кылып, студенттерге жашоонун мыйзамдарын тааныштырган сымал. Факультеттин студенттери күнүмдүк окуусунан гана ийгиликтерди жаратпастан, факультет жана университет мүмкүндүк берген бардык багыттардан эң алдыңкы, эң мыкты жыйынтык көрсөтүп келишет. Ийгилик менен бирге эле алар, чексиз бакыт, рахат табышат, себеби бул жаңы достор, жаңы эмоциялар, бактылуу көз ирмемдер жана жаңы умтулуулар.