Кыргызский Государственный Технический Университет им. И. Раззакова

Новости


Эл аралык академиялык мобилдүүлүк — 2018 жыйынтыкталды

Эл аралык академиялык мобилдүүлүк форматында Алматы Технологиялык университети (АТУ) менен И. Раззаков атындагы Кыргыз Мамлекеттик Техникалык университетинин Технология факультетиндеги АТУ нун студенттеринин өтүлгөн өндүрүштүк практиксы ийгиликтүү соңуна чыкты. Технологиялык Факультетинин деканы Джунушалиева Т.Ш. кафедра башчылары менен бирдикте студенттердин жана практика жетекчилеринин жыйынтыктоочу отчетун кабыл алды.

Жаш модельелердин бүтүрүүчү иштери 

19.06.2018 ж. – 20.06.2018ж. И.Раззаков атындагы КМТУ “Буюмдарды көркөм долбоорло” кафедрасында “Кийим жана кездеме искусствосу” жана “Дизайн” багыты боюнча  ИКТ(б)-1-14,  Д(б)-1-2-14 топторунун студентеринин бүтүрүү квалификациялык иштерин жактоо болуп өттү.

Мыкты модельдер “Политехтин” буүтүрүчүлөрү!

Эң мыкты деп “Саймалуу таш” коллекциацы тандалды кийимдер  жыйнагы  И.Раззаков атындагы КМТУнун Технология факультетинин “Буюмдардын көркөмдүк долбоорлоо технологиясы” тайпасынын  студенти Наралы кызы Бурулай.