Кыргызский Государственный Технический Университет им. И. Раззакова

Новости


2019 -жылдын  18-сентябрда Исхак Раззаков атындагы  Кыргыз Мамлекеттик  Техникалык  Университеттин  65-жылдык  юбилейине  карата арналган  эл аралык  илимий -практикалык  конференция  өтүлдү . 

Конференцияга   «КТАТ» кафедрасынын  т.и.к., профессору  Тамабаева Бибигуль Сулеевна  менен улук окутуучу Аширбекова Гульнара Бектооевна биргеликте          «Топоз этинен жасалган жаны азыктар» аттуу  илимий тажрыйбасы боюнча катышышты.

Ошондой эле «КТАТ» кафедрасы 65-жылдык КМТУнун   салтанаттуу  юбилейине  карата арналган   иш-чараларга катышышты.

  И.Раззаков атындагы Кыргыз мамлекеттик техникалык университети ар дайым активдүү иш жүргүзүп келет жана жүздөгөн жогорку квалификациялуу жана кесипкөй кадрлар менен инсандарды даярдаган окуу жай болуп саналат.