Кыргызский Государственный Технический Университет им. И. Раззакова

Новости


23 - сентябрь күнүнө карата ТКАТ кафедрасынын биринчи курсунун студенттери тарабынан чакан концерт уюштурлупуп тил күнү белгиленди. Буга ТПОПб-1-21, ТПОПрг-1-21, ИСОПтпоп-1-21 группасында окуган төмөнкү студенттер активдүү катышып, тил жөнүндө көркөм окушуп, кыргыз бийин бийлешти. Жана кыргыз күүлөрү жанырып, андан тышкары жеке номерлер аткарылды. Бул салатанатка катышуучулар: Карабаев Р.Р., Бибик А.С., Жаныш К.М., Амангельжиева А.Н., Жоомартбеков Б. жана Жамакеева А.К. болду.  Биринчи курстун куратору, т.и.к. доценти А.М. Сатыбалдиеванын  жетекчилиги менен бул чакан концерт өткөрүлдү.