Кыргызский Государственный Технический Университет им. И. Раззакова

Новости


2021-жылдын сентябрь айынын 08-нен 14-нɵ чейин И.Раззаков атындагы КМТУда биринчи курстун студенттерин ылайыкташтыруу жумалыгы ɵтɵт - Багыттоочу жумалык.

Бул биринчи курстун студенттеринин И. Раззаков атындагы КМТУнун ар кандай структуралык бөлүмдөрүнүн өкүлдөрү менен жолугушуулары.

Маалыматтар жыйындысынын жана багыттоо программасынын электрондук версиялары: kstu.kg (“Абитуриентке бɵлүмүндɵ)

Кошумча маалыматты тиешелүү билим берүү түзүмдүк бөлүмдөрүнүн (институттар менен факультеттердин) Байланыш булактары аркылуу алууга болот.