Кыргызский Государственный Технический Университет им. И. Раззакова

Новости


И.Раззаков атындагы КМТУнун профессордук – окутуучулар курамынын рейтингинде Технология факультетинин биринчилерден болуп төмөнкү мугалимдер аталды:
Джунушалиева Тамара Шаршенкуловна – ТФ деканы  жана ХХТ каф. профессору
 Мусульманова Мукарам Мухамедовна –ТАӨТ каф. башчысы, профессору 
Джамакеева Анара Джекшеновна – ТАӨТ каф. профессору, т. и. д.;
Садиева Анаркуль Эсенкуловна – профессор, ТАИ каф. башчысы, т. и. к.;
Борбиева Дамира Балтабаевна – ХХТ каф. башчысы , профессору,  т. и. к.;
Кочнева Светлана Владимировна – ТАИ каф. профессору, т. и. к.;
Рысбаева Имийля Акимжановна –ЖӨЖБТ каф. башчысы, доценти, т. и. к.;
Джолдошова Айнура Буудайыковна  - БКД каф. башчысы, доцент,  т. и. к.;
Касымова Чолпон Казыбековна – ТАӨТ каф. улук окуутучусу
Тилемишева Нургуль Темиркуловна – ТАИ каф. улук окуутучусу
Коколоева Уларкан Уркунбаевна - ТАИ каф. улук окуутучусу, 
Куленбекова Айнура Советовна - ТАӨТ каф. окуутучусу
Байгазиева Айзат Сатындиевна – КТАТ каф. окуутучусу
Алмазбекова Апаркуль Алмазбековна - КТАТ каф. окуутучусу
Шаршенова Рысбу Айылчиевна – Кыргыз тили каф. окуутучусу
Коллегаларыбызды куттуктап, чын-денсоолук жана иштерине дагы албан ийгиликтерди каалайбыз!