Исхак Раззаков атындагы Кыргыз мамлекеттик техникалык университети

Эл аралык кызматташтыктар


Жакынкы жана  алыскы чет өлкөлөрдүн жогорку окуу жайлары менен эл аралык кызматташтык

И. Раззаков атындагы КМТУнун тамак-аш азыктарын өндүрүүнүн технологиясы бөлүмүнүн профессордук-окутуучулук курамы  "Кыргыз Республикасында айлана-чөйрөнү коргоо жана саламаттыкты сактоо жана тамак-аш ресурстарын сарамжалдуу пайдалануу" маселесинин алкагында илимий-изилдөө иштерин жүргүзөт.

Кафедрада жүргүзүлгөн изилдөөлөрдүн максаты болуп,  учурдагы жана жогорку азыктык баалуулуктагы тамак-аш азыктарынын  жаңы технологиясын түзүүнү жакшыртуу, жалпы жана эт, сүт, буудай негизинде жасалган дарылоо-алдын алуу тамак-аштарынын коопсуздугунун кепилдиги саналат.

Илим-изилдөө иштери кафедранын алдыңкы окумуштууларынын жетектөөсү менен өтөт: т.и.д., профессор М.М. Мусульманованын, т.и.к., профессор Т.А. Супонинанын, т.и.к., профессор А.Д. Джамакееванын, б.и. к., с.н.с. Т.А. Корчубекованын, доцент Мамбетованын А.Ш.

  • Өнөктөш ЖОЖдор менен биргелешкен билим берүү жана илимий ишкерлик жөнүндө келишим бар:

- Л.Н. Гумилев (г. Нур-Султан) атындагы Евразиялык улуттук университети,

- Алмата технологичялык университети,

- Казах улуттук агрардык университети,

- М. Ауэзов атындагы Түштүк-Казахстан мамлекеттик университети,

- Шакарим атындагы Семипалатинск мамлекеттик университети,

- «Манас»,Кыргыз-Турк университети,

- КР УИА биотехнология институту,

- К.И. Скрябин атындагы Кыргыз улуттук агрардык университети,

- Улуу Петрдун Санкт-Петербургдагы политехникалык университети (СПбПУ),

- Воронеж мамлекеттик агрардык университети,

- Таджикистан технологиялык университети,

- Акад. М.С Осим атындагы Таджикистан технологиялык университетинин  Худжанд  политехникалык институту,

 - Ташкент химия-технологиялык институту.

  • Сүт жана сүт азыктарынын технологиясы жаатында бакалаврларды даярдоо кафедрада И.И. Ползунов атындагы Алтай мамлекеттик техникалык университети менен биргелешкен билим берүү программасы (ББП) ишке ашырылып жатат. Бирок, кээ бир шарттардын негизинде ББП боюнча бакалаврларды даярдоо ишке аша элек.
  • Азыркы учурда Алмата технологиялык университети менен биргеликте тамак-аш багытынын кээ бир профилдеринде эки дипломдуу билимди ишке ашырууга даярдыктар жүрүп жатат.

Студенттердин жана окутуучулардын академиялык мобилдүүлүгүн уюштуруу көпчүлүк учурда (GIZ) “Орто Азиядагы кесиптик билим берүү” Программасынын жардамы жана каражаттары менен өткөрүлөт. Өнөктөш-университеттер катары Алматы техникалык университети, Таджикистан технологиялык университети, Худжант политехникалык институту катышат.