Исхак Раззаков атындагы Кыргыз мамлекеттик техникалык университети

Бүтүрүүчүлөр


Ишке орноштуруу жана келишим тузуу

Жогорку билим берүүчү окуу жайларында окутуу сапатын мүнөздөөчү абдан маанилүү көрсөткүчтөрүнүн бири болуп бүтүрүүчүлөр үчүн эмгек рыногунда жана аларды ишке орноштуруу боюнча талап болуп саналат. Жыл өткөн сайын өндүрүштүк адистердин денгээлине талаптар өсүп жатат. Бул технологияларды, жабдууларды жакшыртуу жана HACCP, ISO 22000 эл аралык стандарттардын талаптарын киргизүү болуп саналат. Ишкананын инженер-техникалык кызматкери болушу үчүн теория боюнча өз адистиги боюнча мыкты билим керек, ошол эле учурда өз адистиги боюнча практикалык көндүмдөргө ээ болушу зарыл. Тамак-аш ишканалары инженер-техникалык кызматкерлердин денгээлин жогорулатуу үчүн ишке алардын астында жаш адистерди сыноодон өткөрүшөт.

Көптөгөн ишканалардын жетекчилери И.Раззаков атындагы КМТУнун бүтүрүүчүлөрүнө жогорку кесиптик окутуу жана практикага жакын болушкандыгы үчүн артыкчылык беришет. Булардын баары тармактар боюнча атайын сабактардын лабораториялык кээ бир бөлүктөрүн өткөзүү үчүн “Технолог” окуу-өндүрүш борборун ачууга көмөк көрсөттү.

Ишканалардын жана жогорку окуу жайлардын ортосундагы кызматташтык билим берүүнүн сапатын жогорулатуу үчүн негизги инструменти болуп саналат, жана ошондой эле алган билимди өндүрүштө кыйла натыйжалуу пайдалануу болуп эсептелет. Өз ара аракеттин натыйжалуулугун жогорулатуу үчүн тамак-аш өнөр жай ишканаларынын жетекчилери менен өз ара пайдалуу кызматташуу жолдорун жана ыкмаларын талкуулоо үчүн дайыма "Тегерек столдор" "Жумуш орундар жарманкеси"өткөрүлүп турат.Отчеттук жыл ичинде кафедранын кызматкерлери тарабынан КМТУнун 65 жылдыгына арналып (17.12. 2018) "ЖОЖ - тамак-аш өнөр жайынын ишканалары: мындан ары өз ара кызматташуу жолдору" деген Тегерек стол уюштурулду жана өткөрүлдү. Бул Тегерек столго тамак-аш өндүрүшүнүн жетекчилери, GIZ долбоорунун өкүлдөрү, КМТУнун жетекчилери жана ТАӨТ кафедрасынын кызматкерлери катышышты. Алар биргелешип, тамак-аш өнөр жайы үчүн тажрыйбалуу кызматкерлерди окутуу үчүн өз ара пайдалуу кызматташтыкты өнүктүрүү маселелерин жакшыртуу жолдорун талкуулашты.

Бүтүрүүчүлөрдү ишке орноштуруу жана келишим түзүү боюнча

“ТАӨТ” кафедрасынын ишканалар боюнча маалымат базасы жөнүндө маалымат

Профиль Ишканалардын тизмеси

Эт жана эт азыктарынын технологиясы ЖЧК «Баркад», ЖЧК «Риха», ЖЧК «Аль-Халал», ЖЧК «Новопавловские колбаски», ЖЧК «Шер-Инк», ЖЧК «Тойбосс», ЖЧК «Шин-Лайн», ЖЧК «Нуристан».

Сүт жана сүт азыктарынын технологиясы ЖЧК «Семейные традиции», ЖЧК «Кан Сут», ЖАК «Шоро», ЖЧК «Ак Жалга», АК «Бишкек сут», ЖЧК «Бекпр» ЖЧК «Эль сут».

Нан, кондитер жана макарон азыктарынын технологиясы ЖЧК АЖК «Элита», ЖЧК КРП «RоLа», ЖЧК «Саамал», ЖЧК «Бекпр», ЖЧК «Куликовский торт», «Общественное объединение пекарей», ЖЧК «Көз каранды эмес нан инспекциясы» , ЖЧК «Ширин», ЖЧК «Графский торт».

Тамак-аш биотехнологиясы ЖАК «Bear-Beer», ЖЧК «Винодел», ЖЧК «Биовит», ЖЧК «ВК Бишкеквинком», ЖЧК «Кан Сут», ЖАК «Урсус», ЖЧК «Кыргыз коньягы», ЖЧК «БЕКПР», ЖАК «Шоро», ЖЧК «Абдыш- Ата».