Исхак Раззаков атындагы Кыргыз мамлекеттик техникалык университети

Кудайбергенова Тазагул Кудайбергеновна


Кудайбергенова Тазагул Кудайбергеновна
лаборатория башчысы

 2008-жылы Ж.Баласагын атындагы Кыргыз Улуттук Университетке химия жана химиялык технология факультетине тапшырып 2013-жылы аяктаган. 2018-жылы И.Раззаков атындагы Университетинин химия жана химиялык технология кафедрасына лаборант болуп жумушка орноштум. 2019-жылы ушул эле кафедранын лаборатория башчысы болуп иштеп жатам.

 

 


Телефон: 0700115085

Кабинет: 1/407