Исхак Раззаков атындагы Кыргыз мамлекеттик техникалык университети

ПОК квалификациясын жогорулатуу жана сыйлыктары боюнча маалымат