Исхак Раззаков атындагы Кыргыз мамлекеттик техникалык университети

Институттун тарыхы


Н. ИСАНОВ АТЫНДАГЫ КЫРГЫЗ ИНЖЕНЕРДИК-КУРУЛУШ ИНСТИТУТУ

ФПИ-КАКИ-КМКТАУ(КжТИ)-КМТУ(КИКИ)

           Инженер-куруучуларды Кыргызстанда 1953жылдан тартып Кыргыз мамилекеттик университетинде  дайардап баштаган. 1954 жылы Фрунзе политехникалык институту тузулгон ушул эле жылы курулуш факультети ачылып «Өнөр-жай жана жарандык курулуш» кесибиндеги  инженер-куруучуларды даярдап баштаган, республикага таанымал инженер куруучу Проворов П.Н. биринчи декан болуп кийинки жылдары Б.Е. Пак, В.И. Трулев, М.Ш. Тулемышев, В.Н. Зенин, Т.А. Аманкуловдар курулуш факультетин жетектеген.

            М.М. Сердюков, А.М. Медетбеков,    Б.Е. Пака, Ю.А. Коваля, В.П. Чуднецов, М.Ш. Тулемышев, А.С. Тян, Л.Л. Солдатова, Н.А. Руденко жана башкалардын зор салымынын негизинде орто азияда жана республикада биринчи болуп ФПИинин курулуш факультетинде жер титирөөгө туруктуу курулуштун проблемалык илимий изилдөө лабораториясы тузулгон.

            1992 жылы ФПИнин курулуш факультетинин, инженер-курулуш жана факультетеринин базасында Кыргыз архитектура курулуш институ(КАКИ) тузулгон. КАКИ 1998жылы КР президентинин указы менен Н.Исанов атындагы Кыргыз мамлекеттик курулуш, транспорт жана архитектура университети болуп кайра тузулгон. И.Г. Савелов, К.Т. Темикеев курулуш факультетинин декандары болгон.

« Курулуш » багыты боюнча бүтүрүүчүлөрдүн окуу сапатын жана окуу-тарбия процесстерин жогорулатуу багытында 2006-жылдын 27-сентябрындагы « 1/221 ректорунун буйругу менен  Курулуш, экономика жана менеджментин институтунда курулуш жана технология факультети (КжТФ)  түзүлгөн  анын деканы т.и.к., доцент Ж.А. Абдраимов жана КЭжМИнун директору т.и.к., профессор К.Т. Темикеев дайындалган.   

 

«2016-2017-жылдарга университеттин структуралык өзгөрүүлөрүн оптималдаштыруу боюнча концепцияларды ишке ашыруунун алкагында. 2020-жылга чейин Кыргыз Республикасында билим берүү стратегиясын ишке ашыруунун алкагында» ректордун буйругу менен 2017-жылдын 8-мартындагы 1/121. Курулуш жана технология факультетинин негизинде Курулуш жана технология институту (КжТИ) түзүлүп, анын директору т.и.к., профессор Ж.Ы. Маматов, окуу иштер боюнча директордун орун басары, т.и.к., доцент К.Т. Саткыналиев, тарбия иштери боюнча директордун орун басары Эргешбай уулу А. дайындалган.

            Кыргыз Республикасынын Президентинин УП № 243 2022-жылдын 7-октябрындагы Указына ылайык. « Кыргыз Республикасынын жогорку кесиптик билим берүүчү билим берүү уюмдарынын потенциалын жана атаандаштыкка жөндөмдүүлүгүн жогорулатуу боюнча чаралар жөнүндө » жана Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетинин 2022-жылдын 7-сентябрындагы № 414 токтому. “ Кыргыз Республикасынын Мамлекеттик Техникалык Университетинин мекемесинин кайра уюштурулушуна байланыштуу Кыргыз Республикасынын жогорку окуу жайларын кайра уюштуруунун айрым маселелери боюнча И. Раззакова Кыргыз Мамилекеттик техникалык университетине  Н. Исанова атындагы Кыргыз Мамлекеттик курулуш, транспорт жана архитектура университети жана академик У. Асаналиев атындагы Кыргыз Мамлекеттик геология, тоо жана табигый ресурстарды пайдалануу университетерин кошуу.  

            И. Раззаков атындагы КМТУнин ректорунун  буйругу 3/217. менен 2022-жылдын 01.09.2022.  Курулуш жана Технология Институтунун негизинде ( КжТИ Н.Исанов атындагы КМКТжАУ) Н.Исанов атындагы Кыргыз инженердик-курулуш институту (КИСИ) тузулуп директору т.и.к., профессор Ж.Ы. Маматов, окуу иштер боюнча директордун орун басары, т.и.к., доцент М.К. Жылкычиев, тарбия иштери боюнча директордун орун басары Эргешбай уулу А. дайындалган.