Исхак Раззаков атындагы Кыргыз мамлекеттик техникалык университети

Кафедранын окутуу багыттары, профилдери жана программалары


Бакалаврларды даярдоо багыттары жана профилдери

Жогорку кесиптик билим берүү чөйрөсүндө билим берүү ишмердүүлүгүн укуктук таануу лицензиялардын негизинде кафедра төмөнкүлөрдү даярдайт:

670200 "Транспорттук жана технологиялык машиналарды жана комплекстерди эксплуатациялоо" багыты боюнча бакалаврлар – Лицензиясы LD №170001104, каттоо номери 17/0325 04.05.2017 ж.  Окуу мөөнөтү күндүзгү жана сырттан окутуу негизинде ишке ашырылат: Күндүзгү бөлүм – 4 жыл, сырттан окутуу бөлүмү – 5 жыл. Техникумдун жана колледждердин базасында: Күндүзгү бөлүм – 3 жыл, сырттан окутуу  бөлүмү – 4 жыл.

Магистрлерди даярдоо багыттары жана программалары

Жогорку кесиптик билим берүү чөйрөсүндө билим берүү ишмердүүлүгүн укуктук таануу лицензияларынын негизинде кафедра даярдайт:

Магистр 670200 «Транспорттук-технологиялык машиналарды жана комплекстерди эксплуатациялоо» багыты боюнча - Лицензиясы LD №180000085, каттоо номери 18/0329 18.06.2018 ж. Окуу мөөнөтү күндүзгү жана сырттан окуу бөлүмдөрү  2 жыл: