Исхак Раззаков атындагы Кыргыз мамлекеттик техникалык университети

Директорунун окуу иштери боюнча орун басары Орозбекова Чынара Мейлибековна


Орозбекова Чынара Мейлибековна
И. Раззаков атын. КМТУнун Политехникалык колледжинин директорунун окуу иштери боюнча орун басары

     Орозбекова Чынара Мейлибековна, 1971-жылдын 10-декабрында Талас облусуна караштуу Кара-Буура районунун Кызыл-Адыр айылында төрөлгөн. 1989-жылы Талас обулусундагы Киров айылындагы мектепти аяктаган соң мектепте лаборант болуп бир жылдай иштейт. 1990-жылы Фрунзедеги Политехникалык институттун «Технология» факультетине тапшырып, 1995-жылы «Кездеме жана трикотаж» боюнча адистик алып чыгат. 1995-жылдан 1998-жылга чейин Кыргыз Архитектуралык Курулуш Институтунун окуу бөлүмүндө инспектор жана «ХПИ» кафедрасында лабораториянын жетекчиси кызматтарын аркалайт. 1999-жылдан 2001-жылга дейре «Эдельвейс» байпак комбинатында технолог болуп иштейт. 2001-жылдан 2003-жылга чейин Исхак Раззаков атындагы КТМУнун «ТИЛП» (Жеңил өнөр-жай буюмдарын иштетүү технологиясы) кафедрасында окуу мастери милдетин аткарат.

     2009-жылдан бери И.Раззаков атындагы КТМУнун Политехникалык колледжине окутуучулук кызматка кабыл алынат. Азыркы тапта Политехникалык колледждин мүдүрүнүн окуу иштери боюнча орун басары кызматын аткарууда.

     2013-жылы «Жогорку жана кесиптик-техникалык окуу жайларындагы аккредитациялоо жана кепилдиктер туурасындагы суроолор боюнча» семинарга, 2015-жылы «ЖОЖдордун иштерин баалоо жана отчетторду жазууда өзүн өзү баалоо» боюнча тренингге катышкан.


Кабинет: 1/02

e-mail: orozbekova71@mail.ru