Исхак Раззаков атындагы Кыргыз мамлекеттик техникалык университети

Алымкулов Самсалы Аманович


Алымкулов Самсалы Аманович
техника илимдерини доктору, профессор

Билими:

  • 2005 -Техника илимдеринин доктору, профессор;
  • 1998 - Инженердик Академиянын Академиги;
  • 1991 - Техника илимдеринин кандидаты;
  • 1978 - Инженер–конструктор-технолог; радиоэлектрондук жабдыктарды конструкциалоо (долборлоо), В.И.Ульянов (Ленин) атындагы Ленинград электротехника институту, радиотехника факультети. Ленинград ш.

Квалификацияны жогорулатуу:

  • Токио, Япония.
  • Университет Томсона, Франция.
  • Экономикалык Колорадо институту.