Исхак Раззаков атындагы Кыргыз мамлекеттик техникалык университети

Байланыш


 E-mail: mei-kgtu@mail.ru
 Телефон: +996 (312) 54 19 26  
                        +996 (312) 54 51 27  
 Офис:  Кампус 1, каб.1/203