Кыргызский Государственный Технический Университет им. И. Раззакова

Шаршенова Рысбү Айылчиевна


Шаршенова Рысбу Айылчиевна
Преподаватель

Туулган жылы: 26.01.1974

Жашаган жери:  Бишкек шаары, Ленин району, Ала-Тоож/к, Туюк-Жар көчөсү №32

Телефон: (+996 0705384884)

Е-mail: aikooo2011@mail.ru

Билими: Ж.Баласагын атындагы КУУнун  кыргыз филологиясы факультетин 1996- жылы  бүтүргөн.

Иш тажрыйбасы:

1996-ж. Бишкек шаарындагы №58 орто мектепте мугалим болуп иштеген.

 213-2014-ж. К.Скрябин атындагы КМАУнун колледжинде кадрлар бөлүмүнүн инспектору, 2014-жылдан тартып И.Раззаков атындагы КМТУнун кыргыз тили кафедрасында окутуучу болуп иштейм.

И.Раззаков атындагы КМТУда аткарган иштери:

2016-жылдан бери И.Раззаков атындагы КМТУнун Кыргыз тили  кафедрасында тарбиялык иштер боюнча жооптуу.

Илимий ишмердиги:

2014-жылы И.Раззаков ат. КМТУнун АОжКЖдан №624 сертификат;

”Жогорку билим берүү тармагында мамлекеттик тилдин орду жана келечеги” аттуу республикалык илимий-практикалык конференцияда мыкты баяндама жасагандыгы үчүн  тастыктама 30.05.2017;

Алган сыйлыктары:

К.Карасаев атындагы БГУда өткөн “Эл аралык дүйнөлүк  тил боюнча биринчи фестивалга” активдүү катышкандыгы үчүн тастыктама

2017-жылы Ж.Баласагын атындагы КУУда өткөн ЖОЖдор аралык олимпиадада студенттерди мыкты даярдаган үчүн”Мактоо баракчасы”.

 Илимий макалалары:

2 илимий макаласы жарык көргөн, ЖОЖдун улантуучу топторуна арналган авторлош 1 усулдук колдонмосу жана 1  усулдук көрсөтмөсү чыккан.

Кошумча билими:  MS Word, Exsel, Internet.

Билген тили : Кыргыз тили – эркин  , орус тили – эркин, немец тили-сөздүк менен.

Жеке сапаты: жоопкерчиликтүү, тыкан, адамкерчиликтүү, максаттуу, ишине так, уюштуруучулук жөндөмдүүлүккө ээ.

Үй-бүлөлүк абалы:

Жолдошу – АбюисияевА. Д. 1973-ж.,убактылуу иштебейт.

4 баланын энеси.


Приёмная: 564902

Телефон: +996 0705384884

Кабинет: 2/503

e-mail: aikooo2011@mail.ru