Исхак Раззаков атындагы Кыргыз мамлекеттик техникалык университети

Кафедранын тарыхы


Колдонмо математика кафедрасы 2004-жылдын 30-сентябрында негизделген (буйрук No 63). 2014-жылдын сентябрь айынан баштап "Жогорку математика" жана "Колдонмо математика" кафедраларын кайра түзүүгө байланыштуу "Колдонмо математика жана информатика" (мындан ары "КМИ") кафедрасы түзүлдү. Түзүлгөн күндөн баштап кафедраны физика-математика илимдеринин доктору, профессор, Кыргыз Республикасынын Билим берүүнүн эмгек сиңирген ишмери, Казакстан Республикасынын Инженердик академиясынын академиги М.Джаманбаев жетектеп келген.

Кафедра 2011-2012-окуу жылынан баштап 510200 "Колдонмо математика жана информатика" багыты боюнча бакалаврларды даярдайт. 510200 "Колдонмо математика жана информатика" багыты боюнча жогорку кесиптик билим берүү чөйрөсүндө билим берүү ишин жүргүзүү укугуна Мамлекеттик лицензия, Билим берүү жана илим министрлигинин алдындагы Лицензиялоо жана аккредитациялоо (аттестация) боюнча мамлекеттик инспекциянын чечими бар. Кыргыз Республикасынын, № ЖБ лицензиялык сериясы, 18.06.2012-ж. № 09/01 протокол.

2016-2017-окуу жылынан баштап 510200 "Колдонмо математика жана информатика" багыты боюнча "Математикалык моделдөө" магистрдик программасы боюнча академиялык магистр даражасын ыйгаруу менен магистратура ачылган. (Лицензия No LD160000373, каттоо номери 16/0258, Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана илим Министрлигинин 2016-жылдын 9-июнундагы No 849/1 буйругу, 2016-жылдын 3-июнундагы No 1-9-1 протоколдору, колдонулушунун мөөнөтү - чексиз).

2018-жылы  магистрлер  510200 "Колдонмо математика жана информатика" багыты боюнча магистратураны бүтүрүп, эки дипломго ээ болушту: Улуттук изилдөө өзөктүк университетинин (НИЯУ-MИФИ) диплому жана И.Раззаков атындагы КМТУнун диплому.

2016-2017-окуу жылынан баштап кафедра 580500 Бизнес- информатика багыты боюнча бакалаврларды даярдайт. " 580500 "Бизнес- информатика" багыты боюнча жогорку кесиптик билим берүү чөйрөсүндө бакалаврларды даярдоо боюнча билим берүү ишин жүргүзүү укугуна Мамлекеттик лицензия бар. ЛД 160000373. Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана илим министрлигинин буйругу 2016-жылдын 9-июнундагы № 849/1 (2016-жылдын 3-июнундагы 1-9- 1 протоколдору)

2017-2018-жылдардын эсебинен. Колдонмо математика жана инфоматика кафедрасында 680200 Биотехникалык тутумдар жана технологиялар багыты боюнча "Медициналык информатика" профилинде бакалаврлар даярдалат. Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана илим министрлигинин алдындагы Лицензиялоо жана аккредитациялоо (аттестация) боюнча мамлекеттик инспекциясынын жогорку кесиптик билим берүү чөйрөсүндө бакалаврларды даярдоо боюнча билим берүү ишин жүргүзүү укугуна лицензиясы бар: No LD 160000731 Рег. номери 16/0480. Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана илим министринин 2017-жылдын 24-августундагы No1111/1 буйругу менен (2017-жылдын 23-августундагы No1-15-34 протоколдору)

Көбүрөөк маалымат алуу үчүн кафедранын сайтынан караңыз

 

http://ktu.page.kg/