Кыргызский Государственный Технический Университет им. И. Раззакова

Трудоустройство


База данных мест трудоустройства выпускников кафедры “Менеджмент”

АК «Бишкек Сут», ЖЧК «Риха», ЖЧК «Баркад», ЖЧК «Акнет», АКБ «ЭкоИсламикБанк», ЖАО «БТА Банк», КА «Абсолют», ААК «Айыл Банк», ТД «Народный», ЖЧК «Sky Mobile», «Байпак» Кыргыз-Корейдик фабрикасы, ЖАО «Демир Банк», «Манас» Эларалык аэропорт, ЖАО «Кум Тор», ЖЧК «Анхель», ЖЧК «ЭГНА», ЖЧК «Нур телеком», ЖЧК «Дан Агро Продукт», АКБ «Банк Бай Тушум», ЖЧК «ВекоТранс Бишкек Азиякарго», “Ата” Кандитердик фабрикасы, ААО «ГСО» и др.