Кыргызский Государственный Технический Университет им. И. Раззакова

Давлятова Бузира Давлятовна


Давлятова Бузира Давлятовна
Доцент

Билими:

Жогорку, КМУ (1975) квалификациясы: математик, кесиби: колдонмо математикасы.

Эмгек жолунун негизги этаптары:

1970 – 1975 жж. Кыргыз Мамлекеттик Университетинин механико – математикалык факультетинин студенти.

1975-1976 жж.  Кыргыз республикасынын Мамлекеттик пландоосунун алдындагы экономика жана экономико – математикалык методдору менен пландоо илимий  изилдоо институтунун кенже илимий кызматкери.

1976-1980 жж. буткул союздук электр машиналарын куруу илимий изилдоо институнун Фрунзе филиалынын (ФФ БЭМКИИ) 10 – болумунун (эсептоо борбору) инженери, кенже илимий кызматкери жана  ага илимий кызматкери.

1980-1983 жж. ФФ БЭМКИИ эсептоо борборунун илимий – техникалык маселелерди математикалык жана программалоо менен камсыз кылуу секторунун  башчысы.

 1983-1993 жж. эсептоо борборунун жабылуусу жана ЭЭМ сынын «Киргизэлектродвигатель» заводуна берилуусуно байланыштуу 3 - болумунун  ага илимий кызматкери.

1993-1994 жж. И.Раззаков  ат. КМТУ инин «Информатика» кафедрасынын окутуучусу.

1994-2011 жж. «Экономикадагы маалыматтар системалары» кафедрасынын ага окутуучусу.

2011ж. бери «Экономикадагы маалыматтар системалары» кафедрасынын доценти.

Илимий изилдоо жана педагогикалык иш:

25 тен ашуун басылып чыккан илимий иштери, 15 окутуу куралдары, 1 программалык каражатка куболугу бар.

Илимий багыты  – эконометрикалык  моделдоо.

Окутуу сабактары: Эконометрика, оптималдаштыруу методдору, чечим кабыл алуунун теориясы, убакыт катарларын изилдоо жана прогноздоштуруу, имитациялык моделдоолор системасы и ж.б.


Телефон: 0555933796