Кыргызский Государственный Технический Университет им. И. Раззакова

Абитуриенту


ЭКОНОМИКАДАГЫ МААЛЫМАТ СИСТЕМАЛАРЫ КАФЕДРАСЫ

Жогорку квалификациядагы адистерди даярдоонун дүйнѳдѳгү алдыӊкы багыттарынын бири - «Маалыматтык системалар жанатехнологиялар» багыты боюнча «бакалавр» жана «магистрлерди» даярдайт. Өткѳн окуу жылында белгиленген Кыргыз Республикасында жогорку билим берүүнүн эки деӊгээлдүү системасы боюнча даярдык жүргүзүлѳт.

Адистерди окутуу мѳѳнѳтү:

  • “бакалавр”академиялык даражасын алуу үчүн - 4 жыл;
  • “бакалавр” даражасы бар жана “магистр” академиялык даражасы үчүн билимин улантуу - 2 жыл;
  • Колледж жана техникумдан кийин окуусунулантуу үчүн «бакалавр» академиялык даражасы - 3 жыл.
  • 2013 – жылдан баштап «бакалавр» квалификациясынберүүмененаралыктан окутуу формасы ачылды - 5 жыл.