Кыргызский Государственный Технический Университет им. И. Раззакова

Кыргыз Республикасынын Мамлекеттик тил күнү 2020.


И. Раззаков атындагы КМТУнун лицейинин *23-сентябрь мамлекеттик

тил күнүнө карата онлайн режиминде өткөрүлгөн иш-чаралардын отчету

                                                   30.сентябрь  2020-ж

1.Лицейдин бардык окуучулары мамлекеттик тил күнүнө арналган сынактар

жөнүндө маалымат алышты.

2. “Тилим -жүрөгүмдө”аталыштагы сынакка көпчүлүк окуучулар катышышты.

  Төмөндөгү окуучулар сынактын жеңүүчүлөрү болуп табылды

   1-орун  Жумабекова Алтын 11-б.кл.

   2-орун Супарова Атыр  10 -а.кл.

   3-орун Эсенов Арсен  10-кл.     

3.23.09.20.14.00-15.00. “Ким барктаса өз энесин,өз тилин ,барктай билет дүйнө элинин  көп тилин” аттуу онлайн аземине лицейдин окуу-тарбия завучу Бактыбекова Асел Бактыбековна  катышты .

4.Лицей окуучуларынын арасында “Сабаттуу бол” аталыштагы  жат жазуу сынагына бардык окуучулар катышышты, эн жакшы деген баага төмөндөгү окуучулар  ээ болушту.

11-А кл. Алиева А.,  Маметов К., Нурлан к Данакер

11-б кл. Бейшенова Б., Кабылбеков Н.

10-а кл.Супарова А., Эсенов А.

10-б кл.Байсалова Т., Шакиров Б., Иманбеков О., Жаныбаев Ш.

9-а кл.Уметова Э.,  Рысмендиев Д.

5. “Тил кадыры – эл кадыры” аттуу майрамдык онлайн концертинде төмөндөгү окуучулар катышышты:  Эне тили жонундо ырлар айтылды, комуз күүлөрү ойнолду, обондуу ырлар ырдалды , “Манас “эпосунан  үзүндүлөр айтылды .

6. Аткарылган иш – чаралар лицейдин сайтына, инстаграмм, фейсбукка  жайгаштырылды.                                                                                                                                                                                                                                                                                                     Жооптуу                            Аракеева Н.А.