Кыргызский Государственный Технический Университет им. И. Раззакова

                                                      "Адамга эң кыйын -күн сайын адам болуу" аталышындагы адабий философиялык конференция.